پروژه جمشیدیه فاز 1

معرفی پروژه مسکونی الماس جمشیدیه

پروژه الماس جمشیدیه در زمینی به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع و با ۱۰ طبقه به زیر بنای کلی ۸۲۰۰ متر مربع توسط متخصصین سازه شرکت مورد طراحی مجدد و کنترل نهایی قرار گرفت. این پروژه شامل ۳ طبقه زیرزمین به منظور تامین پارکینگ و استخر و امکانات ورزشی، ۱ طبقه لابی و سالن اجتماعات و ۶ طبقه مسکونی متشکل از ۲۴ واحد می باشد.

پروژه جمشیدیه فاز 1

مشخصات پروژه

  • کارفرما : شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی MIBIC (سرمایه گذاری بانک ملی)
  • تاریخ عقد قرارداد : ۰۶/۰۲/۱۳۹۳
  • نوع قرارداد : مترمربعی
  • مبلغ اولیه قرارداد : به ازای هر مترمربع ۳،۹۲۰،۴۰۳ ریال و با احتساب متراژ کلی ۸۰۰۰ متر مربعی ۳۱،۳۶۳،۲۲۴،۰۰۰ ریال
  • مبلغ نهایی قرارداد: ۳۸،۸۶۰،۸۶۷،۰۶۱ (مفاصاحساب تامین اجتماعی صادر شده است.)
  • پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ درصد و در مرحله تحویل قطعی (۹۴/۰۴/۱۰)
پروژه جمشیدیه فاز 1

موضوع قرارداد:

  • اجرای عملیات تجهیز کارگاه، تخریب، تحکیم خاک، خاکبرداری، فنداسیون، اجرای اسکلت فلزی، کلیه سقف ها تا پایان کلیه دیوار چینی و فریم گذاری به همراه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی پروژه ساختمان مسکونی الماس جمشیدیه