پروژه مسکونی برج حقیقت

معرفی پروژه مسکونی برج حقیقت

برج باغ حقیقت در موقعیتی بسیار عالی از لحاظ آب و هوا و نور و دسترسی در منطقه شیان تهران قرار گرفته است و شرکت مهندسی پایا ضمن سرمایه گذاری در اجرای پروژه قرارداد اجرای نما و تاسیسات مکانیکی این پروژه را بعده دارد.

پروژه مسکونی برج حقیقت

مشخصات پروژه

کارفرما : جناب آقای مهندس احسان سلطان پناه و شرکاء

نوع قرارداد : پیمانکاری جزء و سرمایه گذاری

مبلغ اولیه قرارداد : ۲۴،۳۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیشرفت فیزیکی: در مرحله اجرای اسکلت بتنی (سقف چهاردهم)

موقعیت: تهران، شیان

پروژه مسکونی برج حقیقت

موضوع قرارداد:

  • اجرای آیتم نماسازی و تاسیسات و در برج 14 طبقه حقیقت شامل 54 واحد مسکونی به زیربنای تقریبی 11000 مترمربع.